RÖNNINGESJÖN

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE659604-163025
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Rönningesjön (WA68379026)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Rönningesjön (WA68379026)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Rönningesjön (WA68379026)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Rönningesjön (WA68379026)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:19 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Täby - 0160
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE60061
Åtgärdsområde
Stockholms inre skärgård
Startår
2013
Slutår
2013
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6595891
SWEREF99 TM Östlig: 675810

RT 90 2,5 gon V - X: 6596045
RT 90 2,5 gon V - Y: 1630255

WGS84 Latitud: 59,46463
WGS84 Longitud: 18,10274

ETRS-89 Latitud: 59.46461
ETRS-89 Longitud: 18.10272

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Miljögifter i fisk RÖNNINGESJÖN

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen   annat 2013 2013
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater En gång 2013 2013
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2013 2013
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen   En gång 2013 2013

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifterPrioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
Operativ övervakningSCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifterPrioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater