Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mälaren - Görväln (SE659147-160765)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mälaren-Görväln (WA11895268)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mälaren-Görväln (WA11895268)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mälaren-Görväln (WA11895268)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:18 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Upplands-Bro - 0139
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Görväln-Närområde
Startår
1991
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6596195
SWEREF99 TM Östlig: 648496

RT 90 2,5 gon V - X: 6596680
RT 90 2,5 gon V - Y: 1602940

WGS84 Latitud: 59.4778990028
WGS84 Longitud: 17.6215485636

ETRS-89 Latitud: 59.47789
ETRS-89 Longitud: 17.62153

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar KMÖ-SJÖ-BROIB1 Inre Brofjärden IB1
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi MBENO50 Görväln NV
RK, Broviken och dess tillflöden Vattenkemi i Broviken IB1 Broviken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1991 2007
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1991 2007
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Växtplankton   1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2008 2010
RK, Broviken och dess tillflöden Vattenkemi i Broviken Växtplankton   1 gång per år 2015 -
RK, Broviken och dess tillflöden Vattenkemi i Broviken Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2015 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1991 2007
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1991 2007
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1991 2007
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1991 2007
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1991 2007
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Ljusförhållanden   1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2008 2010
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 1991 2007
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 4 gånger per år 1991 2007
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 2008 2010
RK, Broviken och dess tillflöden Vattenkemi i Broviken Näringsämnen   4 gånger per år 2015 -
RK, Broviken och dess tillflöden Vattenkemi i Broviken Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2015 -
RK, Broviken och dess tillflöden Vattenkemi i Broviken Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2015 -
RK, Broviken och dess tillflöden Vattenkemi i Broviken Näringsämnen Löst organiskt kol 4 gånger per år 2015 -
RK, Broviken och dess tillflöden Vattenkemi i Broviken Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 2015 -
RK, Broviken och dess tillflöden Vattenkemi i Broviken Särskilda förorenande ämnen Arsenik 4 gånger per år 2015 -
RK, Broviken och dess tillflöden Vattenkemi i Broviken Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger per år 2015 -
RK, Broviken och dess tillflöden Vattenkemi i Broviken Särskilda förorenande ämnen Koppar 4 gånger per år 2015 -
RK, Broviken och dess tillflöden Vattenkemi i Broviken Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 4 gånger per år 2015 -
RK, Broviken och dess tillflöden Vattenkemi i Broviken Särskilda förorenande ämnen Krom 4 gånger per år 2015 -
RK, Broviken och dess tillflöden Vattenkemi i Broviken Prioriterade ämnen   4 gånger per år 2015 -
RK, Broviken och dess tillflöden Vattenkemi i Broviken Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger per år 2015 -
RK, Broviken och dess tillflöden Vattenkemi i Broviken Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 4 gånger per år 2015 -
RK, Broviken och dess tillflöden Vattenkemi i Broviken Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 4 gånger per år 2015 -
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Näringsämnen Järn 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Näringsämnen Mangan 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Näringsämnen Kisel 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Näringsämnen TOC 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Näringsämnen Ammonium 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 1 gång per år 2008 2010
RK, Broviken och dess tillflöden Vattenkemi i Broviken Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2015 -
RK, Broviken och dess tillflöden Vattenkemi i Broviken Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 2015 -
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1991 2007
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1991 2007
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1991 2007
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Försurning   1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Försurning pH 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Försurning Sulfat 1 gång per år 2008 2010

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, Broviken och dess tillflödenNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningRK, Broviken och dess tillflödenSärskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKrom

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000