Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mälaren-Köpingsviken (WA33882015)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mälaren-Köpingsviken (WA33882015)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mälaren-Köpingsviken (WA33882015)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-24 14:45 av Länsstyrelsen i Västmanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västmanland - 19
Kommun
Köping - 1983
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Köpingsviken-Närområde
Startår
1991
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6595401
SWEREF99 TM Östlig: 559107

RT 90 2,5 gon V - X: 6596970
RT 90 2,5 gon V - Y: 1513520

WGS84 Latitud: 59,4928894718544
WGS84 Longitud: 16,043800046929

ETRS-89 Latitud: 59.49288
ETRS-89 Longitud: 16.04378

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar 102 Hamnutloppet
Screeningundersökningar av Vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanland Prioriterade ämnen i vatten Köpingsån, hamnutloppet
Screeningundersökningar av Vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanland Särskilda förorenande ämnen i vatten Köpingsån, hamnutloppet

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   2 gånger per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 2 gånger per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 2 gånger per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 2 gånger per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn 2 gånger per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan 2 gånger per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 2 gånger per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 2 gånger per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 2 gånger per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Försurning   6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Försurning pH 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 6 gånger per år 1991 -