Säbyholmsviken S1

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE659750-160129
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mälaren-Gripsholmsviken (SE658594-159015)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mälaren-Prästfjärden (WA89970645)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mälaren-Prästfjärden (WA89970645)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mälaren-Prästfjärden (WA89970645)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:18 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Upplands-Bro - 0139
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Prästfjärden-Närområde
Startår
1991
Slutår
2007
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6596995
SWEREF99 TM Östlig: 646837

RT 90 2,5 gon V - X: 6597500
RT 90 2,5 gon V - Y: 1601290

WGS84 Latitud: 59.485656934
WGS84 Longitud: 17.5928391031

ETRS-89 Latitud: 59.48565
ETRS-89 Longitud: 17.59283

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar KMÖ-SJÖ-BROS1 Säbyholmsviken S1

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1991 2007
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1991 2007

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1991 2007
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1991 2007
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1991 2007
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1991 2007
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1991 2007
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 1991 2007
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 4 gånger per år 1991 2007
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1991 2007
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1991 2007
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1991 2007