Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lillsjön (WA43341129)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lillsjön (WA43341129)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lillsjön (WA43341129)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lillsjön (WA43341129)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:18 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Upplands-Bro - 0139
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Görväln-Närområde
Startår
1970
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6597577
SWEREF99 TM Östlig: 653618

RT 90 2,5 gon V - X: 6598000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1608080

WGS84 Latitud: 59,48845
WGS84 Longitud: 17,71286

ETRS-89 Latitud: 59.48844
ETRS-89 Longitud: 17.71283

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar KMÖ-SJÖ-BROL1 Lillsjön
KÖ, Upplands-Bros sjöar Fytoplankton i sjöar KMÖ-SJÖ-BROL1 Lillsjön
KÖ, Upplands-Bros sjöar Makrofyter i sjöar KMÖ-SJÖ-BROL1 Lillsjön
KÖ, Upplands-Bros sjöar Fisk i sjöar KMÖ-SJÖ-BROL1 Lillsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1970 -
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1970 -
KÖ, Upplands-Bros sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2009 -
KÖ, Upplands-Bros sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2009 -
KÖ, Upplands-Bros sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2009 -
KÖ, Upplands-Bros sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2009 -
KÖ, Upplands-Bros sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2009 -
KÖ, Upplands-Bros sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton 1 gång per år 2009 -
KÖ, Upplands-Bros sjöar Makrofyter i sjöar Makrofyter   Var tolfte år 2008 -
KÖ, Upplands-Bros sjöar Fisk i sjöar Fisk   annat 2010 -
KÖ, Upplands-Bros sjöar Fisk i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) annat 2010 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1970 -
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1970 -
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1970 -
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1970 -
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1970 -
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 1970 -
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 4 gånger per år 1970 -
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1970 -
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1970 -
KÖ, Upplands-Bros sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1970 -