Immen utlo

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE659843-142308
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Immen (WA40827538)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Immen (WA40827538)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Immen (WA40827538)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Immen (WA40827538)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:05 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Karlskoga - 1883
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
1974
Slutår
2013
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6595764
SWEREF99 TM Östlig: 468694

RT 90 2,5 gon V - X: 6598430
RT 90 2,5 gon V - Y: 1423080

WGS84 Latitud: 59.499148
WGS84 Longitud: 14.447075

ETRS-89 Latitud: 59.49914
ETRS-89 Longitud: 14.44706

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Pp232 Immen utlo
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 6223 Immen utlo
RMÖ, Provfiske, Örebro län Mörtkontrollfiske i sjöar Immen utlo
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Immen utlo
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Immen utlo

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Mörtkontrollfiske i sjöar Fisk   En gång 2005 2005

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1985 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1985 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   En gång 2007 2007
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1985 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1985 2013
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   Var femte år 1974 2002
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var femte år 1974 2002
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet En gång 2007 2007
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1985 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1985 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1985 2013

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
SalthaltsförhållandenKonduktivitet