Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Värmeln (WA22871336)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Värmeln (WA22871336)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Värmeln (WA22871336)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Värmeln (WA22871336)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:02 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Grums - 1764
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Borgviksälven
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6597906
SWEREF99 TM Östlig: 384332

RT 90 2,5 gon V - X: 6601596
RT 90 2,5 gon V - Y: 1338707

WGS84 Latitud: 59.5035836856
WGS84 Longitud: 12.956599244

ETRS-89 Latitud: 59.50358
ETRS-89 Longitud: 12.95658

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Värm1 Värmeln, centrala delen
SRK, By- och Borgviksälven Bottenfauna Värm1 Värmeln, centrala delen
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Värm1 Värmeln, centrala delen
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Värm1 Värmeln, centrala delen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Bottenfauna Bottenfauna   Var fjärde år 1999 -
SRK, By- och Borgviksälven Bottenfauna Bottenfauna BQI Var fjärde år 1999 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Näringsämnen   annat 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Näringsämnen Totalkväve annat 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Näringsämnen Totalfosfor annat 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen   Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen   Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Krom Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Zink Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning   2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt annat 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest annat 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2012 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger per år 2012 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2012 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2012 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, By- och BorgviksälvenBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, By- och BorgviksälvenLjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
Växtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000