Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Långsjön (WA69488281)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Långsjön (WA69488281)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Långsjön (WA69488281)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Långsjön (WA69488281)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-19 16:16 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Österåker - 0117
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE59060
Åtgärdsområde
Furusundsleden
Startår
2007
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6602475
SWEREF99 TM Östlig: 695572

RT 90 2,5 gon V - X: 6602390
RT 90 2,5 gon V - Y: 1650100

WGS84 Latitud: 59,51490
WGS84 Longitud: 18,45684

ETRS-89 Latitud: 59.51489
ETRS-89 Longitud: 18.45682

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Österåkers sjöar Vattenkemi i sjöar KMÖ-SJÖ-ÅKE7 Långsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Österåkers sjöar Vattenkemi i sjöar Växtplankton   annat 2007 -
KÖ, Österåkers sjöar Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a annat 2007 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Österåkers sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   annat 2007 -
KÖ, Österåkers sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve annat 2007 -
KÖ, Österåkers sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor annat 2007 -
KÖ, Österåkers sjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   annat 2007 -
KÖ, Österåkers sjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup annat 2007 -
KÖ, Österåkers sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning   annat 2007 -
KÖ, Österåkers sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet annat 2007 -
KÖ, Österåkers sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning pH annat 2007 -
KÖ, Österåkers sjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   annat 2007 -
KÖ, Österåkers sjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak annat 2007 -