Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mälaren-Blacken (SE659716-155074)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västmanland - 19
Kommun
Västerås - 1980
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Västeråsfjärden-Närområde
Startår
1978
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6602284
SWEREF99 TM Östlig: 588346

RT 90 2,5 gon V - X: 6603500
RT 90 2,5 gon V - Y: 1542850

WGS84 Latitud: 59.5495344374
WGS84 Longitud: 16.5627994278

ETRS-89 Latitud: 59.54953
ETRS-89 Longitud: 16.56279

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Svartån-Västeråsfjärden Växtplankton i sjöar VF 11 Fulleröfjärden
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar VF 11 Fulleröfjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Svartån-Västeråsfjärden Växtplankton i sjöar Växtplankton   4 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 4 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 4 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 4 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 4 gånger per år 1978 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Försurning   6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Försurning pH 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 6 gånger per år 1978 -