Skarven 30m

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE660500-161301
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mälaren-Lårstaviken (SE661828-160253)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mälaren-Skarven (WA55862375)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mälaren-Skarven (WA55862375)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mälaren-Skarven (WA55862375)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-18 16:17
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Upplands-Bro - 0139
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Skarven-Närområde
Startår
1997
Slutår
2013
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6604634
SWEREF99 TM Östlig: 658462

RT 90 2,5 gon V - X: 6605000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1613010

WGS84 Latitud: 59.5499493061
WGS84 Longitud: 17.8035249373

ETRS-89 Latitud: 59.54994
ETRS-89 Longitud: 17.80351

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Bottenfauna Skarven 30m

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 1997 2013
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Bottenfauna Bottenfauna BQI 1 gång per år 1997 2013

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNMÖ, Stora sjöarnaBottenfauna

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000