Glafsfjorden, Hillringsberg

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE660603-132089
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Glafsfjorden (SE658476-132962)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Glafsfjorden (WA45357334)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Glafsfjorden (WA45357334)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Glafsfjorden (WA45357334)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-02-05 16:32 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Arvika - 1784
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Byälven
Startår
2002
Slutår
2003
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6602127
SWEREF99 TM Östlig: 366479

RT 90 2,5 gon V - X: 6606036
RT 90 2,5 gon V - Y: 1320896

WGS84 Latitud: 59.5361519142
WGS84 Longitud: 12.6388413356

ETRS-89 Latitud: 59.53614
ETRS-89 Longitud: 12.63883

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Gf3 Glafsfjorden, Hillringsberg
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Gf3 Glafsfjorden, Hillringsberg

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning   2 gånger per år 2002 2003
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2002 2003
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning pH 2 gånger per år 2002 2003
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 2002 2003
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 2002 2003
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 2002 2003
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 2002 2003
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2002 2003
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2002 2003
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2002 2003
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 2002 2003
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 2002 2003
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2002 2003
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 2002 2003
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 2002 2003
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2002 2003
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 2002 2003

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 2002 2003
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2002 2003