Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skedvisjön (WA34381793)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skedvisjön (WA34381793)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skedvisjön (WA34381793)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skedvisjön (WA34381793)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-05-20 15:38 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Västmanland - 19
Kommun
Köping - 1983
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Nedre Arbogaån
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6604764
SWEREF99 TM Östlig: 537291

RT 90 2,5 gon V - X: 6606600
RT 90 2,5 gon V - Y: 1491810

WGS84 Latitud: 59,5794654835744
WGS84 Longitud: 15,6602112125585

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Arbogaån Klorofyll och växtplankton i sjöar 6960 Skedvisjön
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar 6960 Skedvisjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1992 -
SRK, Arbogaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1992 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 1 gång per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid En gång 2007 2007
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium En gång 2007 2007
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium En gång 2007 2007

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, ArbogaånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, ArbogaånVäxtplankton