Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mälaren-Blacken (SE659716-155074)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mälaren-Blacken (WA15921303)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mälaren-Blacken (WA15921303)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mälaren-Blacken (WA15921303)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-02-24 10:15 av Länsstyrelsen i Västmanlands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Västmanland - 19
Kommun
Västerås - 1980
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Västeråsfjärden-Närområde
Startår
1978
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6605628
SWEREF99 TM Östlig: 587905

RT 90 2,5 gon V - X: 6606850
RT 90 2,5 gon V - Y: 1542450

WGS84 Latitud: 59.579642867
WGS84 Longitud: 16.5563961249

ETRS-89 Latitud: 59.57964
ETRS-89 Longitud: 16.55638

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Svartån-Västeråsfjärden Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral VF 6 Västra Holmen
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar VF 6 Västra Holmen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Svartån-Västeråsfjärden Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral Bottenfauna   1 gång per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral Bottenfauna BQI 1 gång per år 1978 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2011 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 2011 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 2011 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 2011 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2011 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2011 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2011 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2011 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Försurning   6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Försurning pH 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1978 -
SRK Svartån-Västeråsfjärden Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 6 gånger per år 1978 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK Svartån-VästeråsfjärdenBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur