Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Glafsfjorden (SE658476-132962)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Glafsfjorden (WA45357334)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Glafsfjorden (WA45357334)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Glafsfjorden (WA45357334)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-01-13 08:25 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Arvika - 1784
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Byälven
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6603423
SWEREF99 TM Östlig: 368426

RT 90 2,5 gon V - X: 6607309
RT 90 2,5 gon V - Y: 1322860

WGS84 Latitud: 59.548396623
WGS84 Longitud: 12.6724411555

ETRS-89 Latitud: 59.54839
ETRS-89 Longitud: 12.67243

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Gf2 Glafsfjorden, centrala delen
SRK, By- och Borgviksälven Bottenfauna Gf2 Glafsfjorden, centrala delen
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Gf2 Glafsfjorden, centrala delen
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Gf2 Glafsfjorden, centrala delen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Bottenfauna Bottenfauna   Var fjärde år 1999 -
SRK, By- och Borgviksälven Bottenfauna Bottenfauna BQI Var fjärde år 1999 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Näringsämnen   Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Näringsämnen Totalkväve Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Näringsämnen Totalfosfor Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen   Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen   Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Krom Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Zink Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning   2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2012 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger per år 2012 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2012 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2012 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, By- och BorgviksälvenBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, By- och BorgviksälvenBottenfauna
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
Växtplankton