Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Grecken, Malen och Lundsfjärden (WA76832340)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Grecken, Malen och Lundsfjärden (WA76832340)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Grecken, Malen och Lundsfjärden (WA76832340)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Grecken, Malen och Lundsfjärden (WA76832340)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:03 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Nora - 1884
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
1978
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6605829
SWEREF99 TM Östlig: 485085

RT 90 2,5 gon V - X: 6608300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1439600

WGS84 Latitud: 59.590434
WGS84 Longitud: 14.735873

ETRS-89 Latitud: 59.59042
ETRS-89 Longitud: 14.73585

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Pp239 Grecken norr
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 6320 Grecken norr
RMÖ, Provfiske, Örebro län Mörtkontrollfiske i sjöar Grecken norr
VER, Örebro län, Miljögifter Miljögifter i vatten 2015-2020 Grecken norr

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Mörtkontrollfiske i sjöar Fisk   Var tolfte år 1978 1992

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1983 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1983 -
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   En gång 1986 1986
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 1986 1986
VER, Örebro län, Miljögifter Miljögifter i vatten 2015-2020 Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2017 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Miljögifter i vatten 2015-2020 Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2017 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Miljögifter i vatten 2015-2020 Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 6 gånger per år 2017 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Miljögifter i vatten 2015-2020 Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2017 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Miljögifter i vatten 2015-2020 Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2017 2017
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1983 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1983 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1983 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1983 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1983 -
VER, Örebro län, Miljögifter Miljögifter i vatten 2015-2020 Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2017 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Miljögifter i vatten 2015-2020 Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 2017 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Miljögifter i vatten 2015-2020 Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 2017 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Miljögifter i vatten 2015-2020 Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 2017 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Miljögifter i vatten 2015-2020 Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 2017 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Miljögifter i vatten 2015-2020 Särskilda förorenande ämnen Uran 6 gånger per år 2017 2017
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger var sjätte år 2014 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet