Björken utlo

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE661170-148435
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Västansjöbäcken från Björken till inloppet i Sällingsjön (WA16454833)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Västansjöbäcken från Björken till inloppet i Sällingsjön (WA16454833)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Västansjöbäcken från Björken till inloppet i Sällingsjön (WA16454833)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Västansjöbäcken från Björken till inloppet i Sällingsjön (WA16454833)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:36 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Nedre Arbogaån
Startår
1979
Slutår
2010
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6609771
SWEREF99 TM Östlig: 529772

RT 90 2,5 gon V - X: 6611700
RT 90 2,5 gon V - Y: 1484350

WGS84 Latitud: 59.625029
WGS84 Longitud: 15.527813

ETRS-89 Latitud: 59.62502
ETRS-89 Longitud: 15.52780

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Pp107 Björken utlo
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 4898 Björken utlo

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1987 2010
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1987 2010
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1987 2010
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1987 2010
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1979 1985
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1979 1985
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1987 2010
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1987 2010
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1987 2010