Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ölsjön (WA13742274)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ölsjön (WA13742274)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ölsjön (WA13742274)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ölsjön (WA13742274)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:43 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6611460
SWEREF99 TM Östlig: 507509

RT 90 2,5 gon V - X: 6613660
RT 90 2,5 gon V - Y: 1462100

WGS84 Latitud: 59.641191
WGS84 Longitud: 15.133192

ETRS-89 Latitud: 59.64119
ETRS-89 Longitud: 15.13318

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 8422 Ölsjön
RMÖ, Trendsjöar, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ölsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Trendsjöar, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   3 gånger per år 1983 -
RMÖ, Trendsjöar, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 3 gånger per år 1983 -
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   En gång 1993 1993
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 1993 1993
RMÖ, Trendsjöar, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Trendsjöar, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Trendsjöar, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Trendsjöar, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Trendsjöar, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Trendsjöar, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Trendsjöar, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Trendsjöar, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Trendsjöar, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Trendsjöar, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1987 -
RMÖ, Trendsjöar, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Trendsjöar, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Trendsjöar, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Trendsjöar, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Trendsjöar, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Trendsjöar, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Trendsjöar, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Trendsjöar, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Trendsjöar, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Trendsjöar, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Trendsjöar, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Trendsjöar, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Trendsjöar, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 4 gånger per år 1994 -
RMÖ, Trendsjöar, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Trendsjöar, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Trendsjöar, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 1983 -