Värmeln, Edaneviken

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE661431-133128
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Värmeln (WA22871336)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Värmeln (WA22871336)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Värmeln (WA22871336)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Värmeln (WA22871336)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:02 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Arvika - 1784
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Borgviksälven
Startår
1997
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6610521
SWEREF99 TM Östlig: 376761

RT 90 2,5 gon V - X: 6614310
RT 90 2,5 gon V - Y: 1331285

WGS84 Latitud: 59.61463304
WGS84 Longitud: 12.8156259322

ETRS-89 Latitud: 59.61462
ETRS-89 Longitud: 12.81562

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Edn Värmeln, Edaneviken
SRK, By- och Borgviksälven Bottenfauna Edn Värmeln, Edaneviken
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Edn Värmeln, Edaneviken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Bottenfauna Bottenfauna   Var femte år 1999 2011
SRK, By- och Borgviksälven Bottenfauna Bottenfauna BQI Var femte år 1999 2011

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning   2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenoler 2 gånger per år 1997 2011