Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Visten (WA95455082)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Visten (WA95455082)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Visten (WA95455082)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Visten (WA95455082)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:01 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Forshaga - 1763
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6610959
SWEREF99 TM Östlig: 409540

RT 90 2,5 gon V - X: 6614349
RT 90 2,5 gon V - Y: 1364085

WGS84 Latitud: 59.626949383
WGS84 Longitud: 13.3961254746

ETRS-89 Latitud: 59.62694
ETRS-89 Longitud: 13.39612

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Klarälven Bottenfauna Fo1S Visten, råvattenintaget
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Fo1S Visten, råvattenintaget
SRK, Klarälven Växtplankton Fo1S Visten, råvattenintaget

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 1991 -
SRK, Klarälven Bottenfauna Bottenfauna BQI 1 gång per år 1991 -
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1990 -
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1990 -
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1991 -
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1991 -
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 1991 -
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 1991 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn 2 gånger per år 2005 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan 2 gånger per år 2005 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1997 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, KlarälvenBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, KlarälvenBottenfauna
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
SyrgasförhållandenSyrgas
Växtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000