Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Glafsfjorden (SE658476-132962)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kyrkviken - del av Glafsfjorden (WA64365622)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kyrkviken - del av Glafsfjorden (WA64365622)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kyrkviken - del av Glafsfjorden (WA64365622)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-18 11:08 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Arvika - 1784
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Byälven
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6613492
SWEREF99 TM Östlig: 363302

RT 90 2,5 gon V - X: 6617446
RT 90 2,5 gon V - Y: 1317856

WGS84 Latitud: 59.637097238
WGS84 Longitud: 12.5753950011

ETRS-89 Latitud: 59.63708
ETRS-89 Longitud: 12.57538

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Glafsfjorden, Kyrkviken
SCR, Värmlands län, Miljögifter Ftalater, fenoler och tennorganiska föreningar i sediment, screening 2008 Glafsfjorden, Kyrkviken
SCR, Värmlands län, Miljögifter Föreslagna prioriterade ämnen i vatten, screening 2012-2013 Glafsfjorden, Kyrkviken
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Ky2 Glafsfjorden, Kyrkviken
SRK, By- och Borgviksälven Bottenfauna Ky2 Glafsfjorden, Kyrkviken
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Ky2 Glafsfjorden, Kyrkviken
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ky2 Glafsfjorden, Kyrkviken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Bottenfauna Bottenfauna   Vart annat år 1999 -
SRK, By- och Borgviksälven Bottenfauna Bottenfauna BQI Vart annat år 1999 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Näringsämnen   Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Näringsämnen Totalkväve Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Näringsämnen Totalfosfor Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Prioriterade ämnen   Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Prioriterade ämnen Endosulfan Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Prioriterade ämnen Bensen Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Prioriterade ämnen Oktylfenol Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen   Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bensen Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Endosulfan Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Oktylfenol Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1990 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1990 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1997 -
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen   3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Alaklor 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Antracen 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Atrazin 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Klorfenvinfos 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Klorpyrifos 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Diuron 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Endosulfan 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Fluoranten 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Isoproturon 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Naftalen 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Oktylfenol 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Simazin 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Trifluralin 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Alfa-hexaklorcyklohexan 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Gamma-hexaklorcyklohexan 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Ftalater, fenoler och tennorganiska föreningar i sediment, screening 2008 Prioriterade ämnen   En gång 2008 2008
SCR, Värmlands län, Miljögifter Ftalater, fenoler och tennorganiska föreningar i sediment, screening 2008 Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) En gång 2008 2008
SCR, Värmlands län, Miljögifter Ftalater, fenoler och tennorganiska föreningar i sediment, screening 2008 Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) En gång 2008 2008
SCR, Värmlands län, Miljögifter Ftalater, fenoler och tennorganiska föreningar i sediment, screening 2008 Prioriterade ämnen Oktylfenol En gång 2008 2008
SCR, Värmlands län, Miljögifter Ftalater, fenoler och tennorganiska föreningar i sediment, screening 2008 Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2008 2008
SCR, Värmlands län, Miljögifter Föreslagna prioriterade ämnen i vatten, screening 2012-2013 Prioriterade ämnen   En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Föreslagna prioriterade ämnen i vatten, screening 2012-2013 Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Föreslagna prioriterade ämnen i vatten, screening 2012-2013 Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Föreslagna prioriterade ämnen i vatten, screening 2012-2013 Prioriterade ämnen Aklonifen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Föreslagna prioriterade ämnen i vatten, screening 2012-2013 Prioriterade ämnen Bifenox En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Föreslagna prioriterade ämnen i vatten, screening 2012-2013 Prioriterade ämnen Cybutryn/Irgarol En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Föreslagna prioriterade ämnen i vatten, screening 2012-2013 Prioriterade ämnen Kinoxifen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Föreslagna prioriterade ämnen i vatten, screening 2012-2013 Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2012 2012
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen   Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Krom Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Zink Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning   2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1997 -
SCR, Värmlands län, Miljögifter Föreslagna prioriterade ämnen i vatten, screening 2012-2013 Särskilda förorenande ämnen   En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Föreslagna prioriterade ämnen i vatten, screening 2012-2013 Särskilda förorenande ämnen 17-beta-östradiol En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Föreslagna prioriterade ämnen i vatten, screening 2012-2013 Särskilda förorenande ämnen 17-alfa-etinylöstradiol En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Ftalater, fenoler och tennorganiska föreningar i sediment, screening 2008 Särskilda förorenande ämnen   En gång 2008 2008
SCR, Värmlands län, Miljögifter Ftalater, fenoler och tennorganiska föreningar i sediment, screening 2008 Särskilda förorenande ämnen Bisfenol A En gång 2008 2008
SCR, Värmlands län, Miljögifter Ftalater, fenoler och tennorganiska föreningar i sediment, screening 2008 Särskilda förorenande ämnen Triclosan En gång 2008 2008
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt annat 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest annat 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2012 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2012 -

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Alifater   Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Aromater   Var tionde år 2000 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, By- och BorgviksälvenBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBensen
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenDi(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)
Prioriterade ämnenEndosulfan
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenNonylfenol (4-nonylfenol)
Prioriterade ämnenOktylfenol
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, By- och BorgviksälvenLjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
SyrgasförhållandenSyrgas
Växtplankton