Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Glafsfjorden (SE658476-132962)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Glafsfjorden (WA45357334)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Glafsfjorden (WA45357334)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Glafsfjorden (WA45357334)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-01-13 08:28 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Arvika - 1784
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Byälven
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6613604
SWEREF99 TM Östlig: 360052

RT 90 2,5 gon V - X: 6617597
RT 90 2,5 gon V - Y: 1314606

WGS84 Latitud: 59.6370191541
WGS84 Longitud: 12.5177434205

ETRS-89 Latitud: 59.63701
ETRS-89 Longitud: 12.51772

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Gf1 Glafsfjorden, norra delen
SRK, By- och Borgviksälven Bottenfauna Gf1 Glafsfjorden, norra delen
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Gf1 Glafsfjorden, norra delen
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Gf1 Glafsfjorden, norra delen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Bottenfauna Bottenfauna   Var fjärde år 1999 -
SRK, By- och Borgviksälven Bottenfauna Bottenfauna BQI Var fjärde år 1999 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Näringsämnen   Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Näringsämnen Totalkväve Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Näringsämnen Totalfosfor Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen   Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen   Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tionde år 0 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Krom Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Zink Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning   2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1997 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest Var tionde år 2000 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, By- och BorgviksälvenBottenfauna
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, By- och BorgviksälvenBottenfauna
Växtplankton