Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Råsvalen (WA31814277)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Råsvalen (WA31814277)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Råsvalen (WA31814277)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Råsvalen (WA31814277)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-05-20 15:37 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
1974
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6616700
SWEREF99 TM Östlig: 507696

RT 90 2,5 gon V - X: 6618899
RT 90 2,5 gon V - Y: 1462350

WGS84 Latitud: 59,6882405241092
WGS84 Longitud: 15,1366923664395

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Arbogaån Klorofyll och växtplankton i sjöar 6040 Råsvalen
SRK, Arbogaån Bottenfauna i sjöar 6040 Råsvalen
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar 6040 Råsvalen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton   annat 1974 -
SRK, Arbogaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1974 -
SRK, Arbogaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger Var tredje år 1974 -
SRK, Arbogaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton Var tredje år 1974 -
SRK, Arbogaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Var tredje år 1974 -
SRK, Arbogaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa Var tredje år 1974 -
SRK, Arbogaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton Var tredje år 1974 -
SRK, Arbogaån Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Vart annat år 1974 -
SRK, Arbogaån Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Vart annat år 2010 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 1974 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 1974 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1974 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1974 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1974 1996
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1974 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1974 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1987 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 1993 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 1 gång per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 1974 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 1974 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid En gång 2007 2007
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium En gång 2007 2007
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium En gång 2007 2007
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1974 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1974 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1974 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1974 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1974 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1987 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, ArbogaånBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, ArbogaånNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve