Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Norra Örsjön (WA75316899)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Norra Örsjön (WA75316899)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Norra Örsjön (WA75316899)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Norra Örsjön (WA75316899)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:02 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Arvika - 1784
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Byälven
Startår
1995
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6615015
SWEREF99 TM Östlig: 351814

RT 90 2,5 gon V - X: 6619109
RT 90 2,5 gon V - Y: 1306380

WGS84 Latitud: 59,64683
WGS84 Longitud: 12,37079

ETRS-89 Latitud: 59.64682
ETRS-89 Longitud: 12.37079

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Hymo-projekt i Värmlands län Makrofyter Norra Örsjön
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar 17STA1101 N örsjön mitt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Hymo-projekt i Värmlands län Makrofyter Makrofyter   1 gång per år 2009 2011

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Prioriterade ämnen   1 gång per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Prioriterade ämnen   En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen   En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen Totalkväve En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen Totalfosfor En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen Järn En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen Ammonium En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen TOC En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen Kisel En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Näringsämnen Fosfat En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Näringsämnen Järn 4 gånger per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Näringsämnen Mangan 4 gånger per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Näringsämnen Kisel 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Temperaturförhållande   En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Temperaturförhållande Temperatur En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Särskilda förorenande ämnen   En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Särskilda förorenande ämnen Krom En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Salthaltsförhållanden   En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Försurning   En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Försurning pH En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Försurning Alkalinitet En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Försurning Sulfat En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Försurning   4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Försurning pH 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Försurning Sulfat 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger per år 1996 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor En gång 2011 2011
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar Vattenkemi i omdrevssjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium En gång 2011 2011

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Värmlands län, SötvattenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningRMÖ, Värmlands län, SötvattenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH