Garphyttedammen utlo

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE661956-145786
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:43 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
1987
Slutår
2004
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6617305
SWEREF99 TM Östlig: 503199

RT 90 2,5 gon V - X: 6619560
RT 90 2,5 gon V - Y: 1457860

WGS84 Latitud: 59,6937321022769
WGS84 Longitud: 15,0568282604052

ETRS-89 Latitud: 59.69373
ETRS-89 Longitud: 15.05682

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Pp086 Garphyttedammen utlo

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1987 2004
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1987 2004
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1987 2004
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1987 2004
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1987 2004
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1987 2004
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1987 2004