Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Östersjön (WA13095206)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Östersjön (WA13095206)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Östersjön (WA13095206)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Östersjön (WA13095206)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:43 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västmanland - 19
Kommun
Surahammar - 1907
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Kolbäcksån
Startår
1969
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6618545
SWEREF99 TM Östlig: 567354

RT 90 2,5 gon V - X: 6620020
RT 90 2,5 gon V - Y: 1522050

WGS84 Latitud: 59.6994253439
WGS84 Longitud: 16.196756601

ETRS-89 Latitud: 59.69942
ETRS-89 Longitud: 16.19674

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ Kvicksilverhalt i fisk i Västmanlands län Kvicksilver i gädda SE661880-152199 Östersjön
SRK Kolbäcksån Växtplankton i sjöar Östersjön
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Östersjön
VER, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Provfiske i sjöar Provfiske i sjöar
VER, Västmanlands län, Verifierande undersökning, Makrofyter Makrofyter i sjöar

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Kolbäcksån Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1969 -
VER, Västmanlands län, Verifierande undersökning, Makrofyter Makrofyter i sjöar Makrofyter   En gång 2007 -
VER, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Provfiske i sjöar Provfiske i sjöar Fisk   En gång 2007 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn 2 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan 2 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1980 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1980 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 2 gånger per år 1981 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1981 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger per år 1981 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1981 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 1981 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 1981 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 1981 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 2 gånger per år 1981 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningVER, Västmanlands län, Verifierande undersökning, MakrofyterMakrofyter
VER, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Provfiske i sjöarFisk
SRK KolbäcksånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK KolbäcksånVäxtplankton