Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lundbysjön (WA63249846)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lundbysjön (WA63249846)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lundbysjön (WA63249846)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lundbysjön (WA63249846)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:37 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västmanland - 19
Kommun
Köping - 1983
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Köpingsån
Startår
1991
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6610243
SWEREF99 TM Östlig: 551162

RT 90 2,5 gon V - X: 6611913
RT 90 2,5 gon V - Y: 1505752

WGS84 Latitud: 59,6271981519815
WGS84 Longitud: 15,9070826606047

ETRS-89 Latitud: 59.62719
ETRS-89 Longitud: 15.90708

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Köpingsån-Köpingsviken Växtplankton i sjöar V15 Lundbysjön
SRK Köpingsån-Köpingsviken Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral V15 Lundbysjön
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar V15 Lundbysjön
VER, Västmanlands län, Verifierande undersökning, Makrofyter Makrofyter i sjöar

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Köpingsån-Köpingsviken Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1991 -
VER, Västmanlands län, Verifierande undersökning, Makrofyter Makrofyter i sjöar Makrofyter   En gång 2007 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral Bottenfauna   Var sjätte år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral Bottenfauna BQI Var sjätte år 1991 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn 2 gånger per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan 2 gånger per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 2 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 2 gånger per år 1991 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningVER, Västmanlands län, Verifierande undersökning, MakrofyterMakrofyter
SRK Köpingsån-KöpingsvikenBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK Köpingsån-KöpingsvikenVäxtplankton