Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sikforsån mellan Sör-Älgen och Torrvarpen (WA36864633)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sikforsån mellan Sör-Älgen och Torrvarpen (WA36864633)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sikforsån mellan Sör-Älgen och Torrvarpen (WA36864633)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sikforsån mellan Sör-Älgen och Torrvarpen (WA36864633)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:00 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Hällefors - 1863
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
2013
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6618696
SWEREF99 TM Östlig: 474543

RT 90 2,5 gon V - X: 6621300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1429210

WGS84 Latitud: 59.705463
WGS84 Longitud: 14.547623

ETRS-89 Latitud: 59.70545
ETRS-89 Longitud: 14.54761

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Sörälgen2205 utlo

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   En gång 2013 2013