Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Glafsfjorden (SE658476-132962)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Glafsfjorden (WA45357334)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Glafsfjorden (WA45357334)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Glafsfjorden (WA45357334)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-01-13 08:29 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Arvika - 1784
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Byälven
Startår
2002
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6617443
SWEREF99 TM Östlig: 355258

RT 90 2,5 gon V - X: 6621496
RT 90 2,5 gon V - Y: 1309856

WGS84 Latitud: 59.6698189753
WGS84 Longitud: 12.4301716883

ETRS-89 Latitud: 59.66981
ETRS-89 Longitud: 12.43015

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Su3 Glafsfjorden, Sulviken
SRK, By- och Borgviksälven Bottenfauna Su3 Glafsfjorden, Sulviken
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Su3 Glafsfjorden, Sulviken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Bottenfauna Bottenfauna   Var fjärde år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Bottenfauna Bottenfauna BQI Var fjärde år 2002 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning   2 gånger per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning pH 2 gånger per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 2002 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2012 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, By- och BorgviksälvenBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, By- och BorgviksälvenBottenfauna
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
Växtplankton