Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Gränsjön-Lindesberg (WA36981635)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Gränsjön-Lindesberg (WA36981635)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Gränsjön-Lindesberg (WA36981635)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Gränsjön-Lindesberg (WA36981635)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
1969
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6622460
SWEREF99 TM Östlig: 501277

RT 90 2,5 gon V - X: 6624740
RT 90 2,5 gon V - Y: 1456000

WGS84 Latitud: 59.740037
WGS84 Longitud: 15.022733

ETRS-89 Latitud: 59.74003
ETRS-89 Longitud: 15.02271

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Gränsjön641 utlo
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 6142 Gränsjön641 utlo
RMÖ, Provfiske, Örebro län Mörtkontrollfiske i sjöar Gränsjön641 utlo

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Mörtkontrollfiske i sjöar Fisk   Var tolfte år 1978 2004

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1980 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1980 -
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   Var tionde år 1969 -
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 1969 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   En gång 2008 2008
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve En gång 2008 2008
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor En gång 2008 2008
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger var sjätte år 2015 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger var sjätte år 2015 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger var sjätte år 2015 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger var sjätte år 2015 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger var sjätte år 2015 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1980 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1980 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1980 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1980 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1980 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro länPrioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar