Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Kundbysjön (WA88213648)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kundbysjön (WA88213648)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kundbysjön (WA88213648)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kundbysjön (WA88213648)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:15 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Norrtälje - 0188
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrtäljeån - SE59000
Åtgärdsområde
Broströmmen, Norrtäljeån och Norrtäljeviken
Startår
2009
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6626697
SWEREF99 TM Östlig: 691139

RT 90 2,5 gon V - X: 6626669
RT 90 2,5 gon V - Y: 1645961

WGS84 Latitud: 59,7340742667462
WGS84 Longitud: 18,4005541817749

ETRS-89 Latitud: 59.73407
ETRS-89 Longitud: 18.40053

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i sjöar RK-SJÖ-NOR3 Kundbysjön, mitt
RK, Norrtälje kommuns ARV Fytoplankton i sjöar RK-SJÖ-NOR3 Kundbysjön, mitt
RK, Norrtälje kommuns ARV Mjukbottenfauna i sjöar RK-SJÖ-NOR3 Kundbysjön, mitt
RK, Norrtälje kommuns ARV Bottenfauna i vattendrag och sjöars litoral RK-SJÖ-NOR3 Kundbysjön, mitt
RK, Norrtälje kommuns ARV Makrofyter i sjöar RK-SJÖ-NOR3 Kundbysjön, mitt
RK, Norrtälje kommuns ARV Provfiske i sjöar RK-SJÖ-NOR3 Kundbysjön, mitt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Fytoplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Fytoplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Fytoplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Fytoplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Fytoplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Fytoplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton 1 gång per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Mjukbottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var tredje år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Mjukbottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Var tredje år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Bottenfauna i vattendrag och sjöars litoral Bottenfauna   Var tredje år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Bottenfauna i vattendrag och sjöars litoral Bottenfauna ASPT Var tredje år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Bottenfauna i vattendrag och sjöars litoral Bottenfauna MILA Var tredje år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Makrofyter i sjöar Makrofyter   Var tredje år 2010 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Provfiske i sjöar Fisk   Var sjätte år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Provfiske i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var sjätte år 2009 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 4 gånger per år 2009 -