Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Getryggsån mellan Gryssjön och Glien (WA93736125)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Getryggsån mellan Gryssjön och Glien (WA93736125)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Getryggsån mellan Gryssjön och Glien (WA93736125)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Getryggsån mellan Gryssjön och Glien (WA93736125)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Sverkestaån
Startår
1980
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6626654
SWEREF99 TM Östlig: 515731

RT 90 2,5 gon V - X: 6628760
RT 90 2,5 gon V - Y: 1470510

WGS84 Latitud: 59.777404
WGS84 Longitud: 15.280167

ETRS-89 Latitud: 59.77739
ETRS-89 Longitud: 15.28015

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Pp081 Ölsjön207 utlo
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 5174 Ölsjön207 utlo
RMÖ, Provfiske, Örebro län Mörtkontrollfiske i sjöar Ölsjön207 utlo

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Mörtkontrollfiske i sjöar Fisk   En gång 2004 2004

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1981 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1981 -
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1980 1992
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1980 1992
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger var sjätte år 2015 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger var sjätte år 2015 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger var sjätte år 2015 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger var sjätte år 2015 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger var sjätte år 2015 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1981 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1981 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1981 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1981 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1981 -