Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lommaren (WA38130319)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Norrtäljeån (WA96677126)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Norrtäljeån (WA96677126)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Norrtäljeån (WA96677126)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-03-21 09:54 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Norrtälje - 0188
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrtäljeån - SE59000
Åtgärdsområde
Broströmmen, Norrtäljeån och Norrtäljeviken
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6630178
SWEREF99 TM Östlig: 706794

RT 90 2,5 gon V - X: 6629960
RT 90 2,5 gon V - Y: 1661660

WGS84 Latitud: 59.7577726202
WGS84 Longitud: 18.6818525006

ETRS-89 Latitud: 59.75776
ETRS-89 Longitud: 18.68184

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Norrtälje kommuns ARV Bottenfauna i vattendrag och sjöars litoral RK-VDR-NOR14 Lommarens utlopp
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag RK-VDR-NOR14 Lommarens utlopp
RK, Norrtälje kommuns ARV Kiselalger i vattendrag RK-VDR-NOR14 Lommarens utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Norrtälje kommuns ARV Bottenfauna i vattendrag och sjöars litoral Bottenfauna   Var tredje år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Bottenfauna i vattendrag och sjöars litoral Bottenfauna ASPT Var tredje år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Bottenfauna i vattendrag och sjöars litoral Bottenfauna DJ-index Var tredje år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Bottenfauna i vattendrag och sjöars litoral Bottenfauna MISA Var tredje år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var sjätte år 2013 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var sjätte år 2013 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var sjätte år 2013 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1983 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1983 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1983 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1983 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1983 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, Norrtälje kommuns ARVBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Operativ övervakningRK, Norrtälje kommuns ARVBottenfauna
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenNitrat