Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Nedre Vättern (WA19894302)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Nedre Vättern (WA19894302)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Nedre Vättern (WA19894302)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Nedre Vättern (WA19894302)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:38 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västmanland - 19
Kommun
Skinnskatteberg - 1904
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Hedströmmen
Startår
1980
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6629157
SWEREF99 TM Östlig: 537434

RT 90 2,5 gon V - X: 6631000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1492250

WGS84 Latitud: 59.7984883614
WGS84 Longitud: 15.6670901136

ETRS-89 Latitud: 59.79847
ETRS-89 Longitud: 15.66708

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Hedströmmen Växtplankton i sjöar HS 3 Nedre Vättern
SRK Hedströmmen Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral HS 3 Nedre Vättern
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar HS 3 Nedre Vättern

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Hedströmmen Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1980 -
SRK Hedströmmen Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2011 -
SRK Hedströmmen Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2011 -
SRK Hedströmmen Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1980 -
SRK Hedströmmen Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2011 -
SRK Hedströmmen Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral Bottenfauna   Var tredje år 1980 -
SRK Hedströmmen Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral Bottenfauna BQI Var tredje år 1980 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   1 gång per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn 1 gång per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan 1 gång per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 4 gånger per år 1980 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK HedströmmenBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton