Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Nysockensjön (WA95064235)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Nysockensjön (WA95064235)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Nysockensjön (WA95064235)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Nysockensjön (WA95064235)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:00 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Arvika - 1784
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Byälven
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6627319
SWEREF99 TM Östlig: 352923

RT 90 2,5 gon V - X: 6631406
RT 90 2,5 gon V - Y: 1307640

WGS84 Latitud: 59.757595852
WGS84 Longitud: 12.3818496126

ETRS-89 Latitud: 59.75759
ETRS-89 Longitud: 12.38183

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Ny4 Nysockensjön, Flagan
SRK, By- och Borgviksälven Bottenfauna Ny4 Nysockensjön, Flagan
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ny4 Nysockensjön, Flagan
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Ny4 Nysockensjön, Flagan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Bottenfauna Bottenfauna   Var femte år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Bottenfauna Bottenfauna BQI Var femte år 2002 2011

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Näringsämnen   annat 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Näringsämnen Totalkväve annat 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Näringsämnen Totalfosfor annat 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Prioriterade ämnen   Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Prioriterade ämnen Bensen Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Prioriterade ämnen Endosulfan Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Prioriterade ämnen Oktylfenol Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen   Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bensen Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Oktylfenol Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Endosulfan Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Var tionde år 2013 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen   annat 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Arsenik annat 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Krom annat 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Koppar annat 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Zink annat 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning   2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning pH 2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt annat 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest annat 2000 -

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Alifater   Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Aromater   Var tionde år 2000 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, By- och BorgviksälvenPrioriterade ämnenBensen
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenDi(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)
Prioriterade ämnenEndosulfan
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenNonylfenol (4-nonylfenol)
Prioriterade ämnenOktylfenol
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar