Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vågsjöarna (SE663222-137322)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vågsjöån (WA23309042)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-01-31 13:58 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Munkfors - 1762
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6630869
SWEREF99 TM Östlig: 419799

RT 90 2,5 gon V - X: 6634144
RT 90 2,5 gon V - Y: 1374591

WGS84 Latitud: 59,80778
WGS84 Longitud: 13,57035

ETRS-89 Latitud: 59.80777
ETRS-89 Longitud: 13.57034

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar 17STA3395 Vågsjöarna mitt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Ljusförhållanden   3 gånger per år 1984 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Ljusförhållanden Siktdjup 3 gånger per år 1984 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1987 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Näringsämnen Järn 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Näringsämnen Mangan 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Näringsämnen Kisel 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1987 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Prioriterade ämnen   1 gång per år 1998 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1998 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1998 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1998 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Försurning   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Försurning pH 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Försurning Sulfat 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1998 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1998 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1998 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1998 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1998 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 1998 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 1 gång per år 1998 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 4 gånger per år 1994 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Värmlands län, Sötvatten Vattenkemi i kalkade tidsseriesjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 1983 -