Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Gränsjöälven/Grönsjöälven mellan Gränsjön och Stora Grängen (WA38263875)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Gränsjöälven/Grönsjöälven mellan Gränsjön och Stora Grängen (WA38263875)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Gränsjöälven/Grönsjöälven mellan Gränsjön och Stora Grängen (WA38263875)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Gränsjöälven/Grönsjöälven mellan Gränsjön och Stora Grängen (WA38263875)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:10 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Hällefors - 1863
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Dyltaån
Startår
1970
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6632858
SWEREF99 TM Östlig: 485027

RT 90 2,5 gon V - X: 6635340
RT 90 2,5 gon V - Y: 1439870

WGS84 Latitud: 59.833142
WGS84 Longitud: 14.732909

ETRS-89 Latitud: 59.83313
ETRS-89 Longitud: 14.73290

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Pp146 St Bredsjön utlo
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 6421 St Bredsjön utlo

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1981 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1981 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1981 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1981 -
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   Var tolfte år 1970 1986
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tolfte år 1970 1986
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1981 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1981 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1981 -