Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vattendrag mellan Stora Högsjön och Norr-Älgen (SE663592-143393)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stora Högsjön och Lilla Högsjön (WA56185144)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stora Högsjön och Lilla Högsjön (WA56185144)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stora Högsjön och Lilla Högsjön (WA56185144)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-06 13:55 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Hällefors - 1863
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6633322
SWEREF99 TM Östlig: 478714

RT 90 2,5 gon V - X: 6635880
RT 90 2,5 gon V - Y: 1433560

WGS84 Latitud: 59,8370222448011
WGS84 Longitud: 14,6202449733141

ETRS-89 Latitud: 59.83702
ETRS-89 Longitud: 14.62024

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Pp267 L Högsjön utlo
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 4506 L Högsjön utlo
RMÖ, Provfiske, Örebro län Mörtkontrollfiske i sjöar L Högsjön utlo
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar L Högsjön väst

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Mörtkontrollfiske i sjöar Fisk   Var sjätte år 2006 2011

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   En gång 2011 2011
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   En gång 2006 2006
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2006 2006
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1983 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1983 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1983 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1983 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   En gång 2011 2011
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1983 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1983 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1983 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet