Vreken utlo

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE663591-146627
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vreken (WA63662647)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vreken (WA63662647)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vreken (WA63662647)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vreken (WA63662647)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
1982
Slutår
2013
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6633749
SWEREF99 TM Östlig: 511407

RT 90 2,5 gon V - X: 6635910
RT 90 2,5 gon V - Y: 1466270

WGS84 Latitud: 59.841254
WGS84 Longitud: 15.203535

ETRS-89 Latitud: 59.84124
ETRS-89 Longitud: 15.20353

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Pp096 Vreken utlo

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1982 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1982 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1982 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1982 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1982 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1982 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1982 2013