Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Kölsjön (WA78142547)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kölsjön (WA78142547)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kölsjön (WA78142547)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kölsjön (WA78142547)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:40 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
1980
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6634529
SWEREF99 TM Östlig: 508938

RT 90 2,5 gon V - X: 6636720
RT 90 2,5 gon V - Y: 1463810

WGS84 Latitud: 59.848316
WGS84 Longitud: 15.159521

ETRS-89 Latitud: 59.84831
ETRS-89 Longitud: 15.15951

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Pp097 Kölsjön utlo
RMÖ, Provfiske, Örebro län Mörtkontrollfiske i sjöar Kölsjön utlo
VER, Örebro län, Miljögifter Miljögifter i vatten 2015-2020 Kölsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Mörtkontrollfiske i sjöar Fisk   En gång 2005 2005

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1980 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1980 -
VER, Örebro län, Miljögifter Miljögifter i vatten 2015-2020 Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2017 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Miljögifter i vatten 2015-2020 Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2017 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Miljögifter i vatten 2015-2020 Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 6 gånger per år 2017 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Miljögifter i vatten 2015-2020 Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2017 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Miljögifter i vatten 2015-2020 Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2017 2017
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1980 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1980 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1980 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1980 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1980 -
VER, Örebro län, Miljögifter Miljögifter i vatten 2015-2020 Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2017 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Miljögifter i vatten 2015-2020 Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 2017 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Miljögifter i vatten 2015-2020 Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 2017 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Miljögifter i vatten 2015-2020 Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 2017 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Miljögifter i vatten 2015-2020 Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 2017 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Miljögifter i vatten 2015-2020 Särskilda förorenande ämnen Uran 6 gånger per år 2017 2017
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger var sjätte år 2014 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet