Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stora Kloten (WA53229609)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stora Kloten (WA53229609)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stora Kloten (WA53229609)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stora Kloten (WA53229609)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Hedströmmen
Startår
1980
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6635637
SWEREF99 TM Östlig: 515412

RT 90 2,5 gon V - X: 6637750
RT 90 2,5 gon V - Y: 1470300

WGS84 Latitud: 59.858078
WGS84 Longitud: 15.275147

ETRS-89 Latitud: 59.85807
ETRS-89 Longitud: 15.27513

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 5403 Stora Kloten
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar HS 1 Stora Kloten
SRK Hedströmmen Växtplankton i sjöar HS 1 Stora Kloten

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Hedströmmen Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1980 -
SRK Hedströmmen Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2011 -
SRK Hedströmmen Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2011 -
SRK Hedströmmen Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1980 -
SRK Hedströmmen Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2011 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1980 -
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   Var tionde år 1982 1992
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 1982 1992
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 4 gånger per år 1980 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK HedströmmenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK HedströmmenNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve