Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sundet (WA53111334)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sundet (WA53111334)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sundet (WA53111334)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-01-24 10:35 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Sunne - 1766
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Norsälven
Startår
1985
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6634881
SWEREF99 TM Östlig: 396165

RT 90 2,5 gon V - X: 6638445
RT 90 2,5 gon V - Y: 1350995

WGS84 Latitud: 59,8385358078159
WGS84 Longitud: 13,1472787292357

ETRS-89 Latitud: 59.83831
ETRS-89 Longitud: 13.14862

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Su3 Övre Frykens utlopp, Sunnesundet

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1985 2013
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1985 2013
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1991 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2010 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2010 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2010 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, NorsälvenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur