Nordsjön/räkökens utlopp, älvnäs

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE664298-131460
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Räköken (WA36922312)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Räköken (WA36922312)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Räköken (WA36922312)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Räköken (WA36922312)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:58 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Arvika - 1784
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Byälven
Startår
1998
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6639238
SWEREF99 TM Östlig: 359869

RT 90 2,5 gon V - X: 6643247
RT 90 2,5 gon V - Y: 1314734

WGS84 Latitud: 59,866928127038
WGS84 Longitud: 12,4973359095191

ETRS-89 Latitud: 59.86691
ETRS-89 Longitud: 12.49733

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar 17STA3394 Nordsjön/räkökens utlopp, älvnäs

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1998 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1998 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1998 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1998 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1998 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1998 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1998 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1998 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1998 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2013 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2013 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 2013 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2013 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 2013 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Värmlands länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningKEU, Värmlands länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH