Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Åmänningen (WA61674034)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Åmänningen (WA61674034)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Åmänningen (WA61674034)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Åmänningen (WA61674034)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:37 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västmanland - 19
Kommun
Fagersta - 1982
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Kolbäcksån
Startår
1969
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6643207
SWEREF99 TM Östlig: 554188

RT 90 2,5 gon V - X: 6644850
RT 90 2,5 gon V - Y: 1509180

WGS84 Latitud: 59.9227762668
WGS84 Longitud: 15.9692682157

ETRS-89 Latitud: 59.92277
ETRS-89 Longitud: 15.96926

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ Kvicksilverhalt i fisk i Västmanlands län Kvicksilver i gädda SE663863-151351 Åmänningen
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Åmänningen
SRK Kolbäcksån Växtplankton i sjöar Åmänningen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Kolbäcksån Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1969 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1980 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1980 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn 2 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan 2 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 2 gånger per år 1981 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1981 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger per år 1981 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1981 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 1981 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 1981 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 1981 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 2 gånger per år 1981 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK KolbäcksånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK KolbäcksånVäxtplankton