Rådasjön, södra delen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE664810-138048
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Rådasjön (WA72728479)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Rådasjön (WA72728479)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Rådasjön (WA72728479)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Rådasjön (WA72728479)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:56 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Hagfors - 1783
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
1993
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6644889
SWEREF99 TM Östlig: 425515

RT 90 2,5 gon V - X: 6648100
RT 90 2,5 gon V - Y: 1380480

WGS84 Latitud: 59.9347042012
WGS84 Longitud: 13.6671756014

ETRS-89 Latitud: 59.93470
ETRS-89 Longitud: 13.66717

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Ha96S Rådasjön, södra delen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen   annat 1993 2011
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar annat 1993 2011
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar annat 1993 2011
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar annat 1993 2011
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar annat 1993 2011
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen   annat 1993 2011
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Krom annat 1993 2011
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Koppar annat 1993 2011
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Zink annat 1993 2011
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 1993 2011
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest annat 1993 2011