Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lilla Tomsjön (WA82100257)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lilla Tomsjön (WA82100257)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lilla Tomsjön (WA82100257)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lillälven, L Tomsjön till inloppet i St Tomsjön (WA55386609)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2017-10-20 13:37 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Hällefors - 1863
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
1976
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6645628
SWEREF99 TM Östlig: 470637

RT 90 2,5 gon V - X: 6648290
RT 90 2,5 gon V - Y: 1425630

WGS84 Latitud: 59.947032
WGS84 Longitud: 14.474413

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Pp269 L Tomsjön utlo
NMÖ, Miljögifter, analys av metaller och organiska ämnen Metaller och organiska miljögifter i Gädda, sötvatten 8398 Lilla Tomsjön
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 8398 L Tomsjön utlo
RMÖ, Provfiske, Örebro län Mörtkontrollfiske i sjöar L Tomsjön utlo

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Mörtkontrollfiske i sjöar Fisk   annat 1978 2005

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1983 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1983 -
NMÖ, Miljögifter, analys av metaller och organiska ämnen Metaller och organiska miljögifter i Gädda, sötvatten Prioriterade ämnen   1 gång per år 2008 -
NMÖ, Miljögifter, analys av metaller och organiska ämnen Metaller och organiska miljögifter i Gädda, sötvatten Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 2008 -
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   Var tionde år 1976 -
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 1976 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1983 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1983 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1983 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1983 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1983 -