Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Norrsjön (WA34879956)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Norrsjön (WA34879956)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Norrsjön (WA34879956)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Norrsjön (WA34879956)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-22 13:44 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Sjö
Län
Uppsala - 03
Kommun
Uppsala - 0380
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Skeboån - SE57000
Åtgärdsområde
Skeboån och Edeboviken
Startår
2013
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6650173
SWEREF99 TM Östlig: 687398

RT 90 2,5 gon V - X: 6650193
RT 90 2,5 gon V - Y: 1642504

WGS84 Latitud: 59,9462180121344
WGS84 Longitud: 18,3552438035181

ETRS-89 Latitud: 59.94621
ETRS-89 Longitud: 18.35524

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar SLUDXXXX Norrsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton Var sjätte år 2013 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Operativ övervakningRMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöarVäxtplankton