Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Övre Fryken (WA25265458)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Övre Fryken (WA25265458)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Övre Fryken (WA25265458)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Övre Fryken (WA25265458)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:54 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Sunne - 1766
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Norsälven
Startår
1985
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6648402
SWEREF99 TM Östlig: 395833

RT 90 2,5 gon V - X: 6651977
RT 90 2,5 gon V - Y: 1350828

WGS84 Latitud: 59.9598038333
WGS84 Longitud: 13.1345718305

ETRS-89 Latitud: 59.95979
ETRS-89 Longitud: 13.13455

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Norsälven Växtplankton i sjöar ÖFC Övre Fryken, Stöpafors
SRK, Norsälven Bottenfauna ÖFC Övre Fryken, Stöpafors
SRK, Norsälven Sedimentundersökning ÖFC Övre Fryken, Stöpafors
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar ÖFC Övre Fryken, Stöpafors

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norsälven Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1997 -
SRK, Norsälven Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1997 -
SRK, Norsälven Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2003 -
SRK, Norsälven Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2003 -
SRK, Norsälven Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2003 -
SRK, Norsälven Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2003 -
SRK, Norsälven Bottenfauna Bottenfauna   Var tredje år 1998 -
SRK, Norsälven Bottenfauna Bottenfauna ASPT Var tredje år 1998 -
SRK, Norsälven Bottenfauna Bottenfauna BQI Var tredje år 1998 -
SRK, Norsälven Bottenfauna Bottenfauna MILA Var tredje år 1998 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norsälven Sedimentundersökning Näringsämnen   annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Näringsämnen Totalkväve annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Näringsämnen Totalfosfor annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Näringsämnen TOC annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen   annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar annat 2000 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1998 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 2019 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1985 2013
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen   annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Arsenik annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Krom annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Koppar annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Zink annat 2000 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1985 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1991 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest annat 2000 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2010 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, NorsälvenBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, NorsälvenLjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Växtplankton