Närdingens utlopp

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE665319-165671
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Närdingen (WA44689293)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Närdingen (WA44689293)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Närdingen (WA44689293)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Närdingen (WA44689293)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:19 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Norrtälje - 0188
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Skeboån - SE57000
Åtgärdsområde
Skeboån och Edeboviken
Startår
2008
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6653341
SWEREF99 TM Östlig: 701562

RT 90 2,5 gon V - X: 6653190
RT 90 2,5 gon V - Y: 1656710

WGS84 Latitud: 59.9679284035
WGS84 Longitud: 18.6113843037

ETRS-89 Latitud: 59.96792
ETRS-89 Longitud: 18.61136

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag RK-VDR-NOR6C Närdingens utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2008 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2008 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2008 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2008 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 6 gånger per år 2008 2008