Stor-Ullen (råvattenintaget)

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE665453-138614
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stor-Ullen (WA75343948)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stor-Ullen (WA75343948)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stor-Ullen (WA75343948)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stor-Ullen (WA75343948)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:56 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Hagfors - 1783
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
1997
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6651391
SWEREF99 TM Östlig: 431099

RT 90 2,5 gon V - X: 6654537
RT 90 2,5 gon V - Y: 1386146

WGS84 Latitud: 59.9940479426
WGS84 Longitud: 13.7649010981

ETRS-89 Latitud: 59.99404
ETRS-89 Longitud: 13.76489

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Klarälven Växtplankton Ha85 Stor-Ullen (råvattenintaget)
SRK, Klarälven Bottenfauna Ha85 Stor-Ullen (råvattenintaget)
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ha85 Stor-Ullen (råvattenintaget)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1997 2011
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1997 2011
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2001 2011
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2001 2011
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2001 2011
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2001 2011
SRK, Klarälven Bottenfauna Bottenfauna   Var tredje år 1999 2011
SRK, Klarälven Bottenfauna Bottenfauna BQI Var tredje år 1999 2011

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1997 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1997 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1997 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn 2 gånger per år 2005 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan 2 gånger per år 2005 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1997 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1997 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1997 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1997 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1997 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1997 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1997 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1997 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1997 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1997 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1997 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1997 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1997 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1997 2011