Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Rådasjön (WA72728479)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Rådasjön (WA72728479)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Rådasjön (WA72728479)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Rådasjön (WA72728479)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:56 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Hagfors - 1783
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6652502
SWEREF99 TM Östlig: 422813

RT 90 2,5 gon V - X: 6655750
RT 90 2,5 gon V - Y: 1377870

WGS84 Latitud: 60.0025529171
WGS84 Longitud: 13.61600029

ETRS-89 Latitud: 60.00254
ETRS-89 Longitud: 13.61599

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Ha96N Rådasjön, norra delen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen   Var tionde år 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tionde år 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen   Var tionde år 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Krom Var tionde år 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tionde år 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Zink Var tionde år 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tionde år 1993 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest Var tionde år 1993 -

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Sedimentundersökning Aromater   Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Alifater   Var tionde år 2014 -